Ovaj primjer transparentnosti je načinjen prema javno dostupnim podacima objavljenim na stranicama Grada Bjelovara.